Kontakt: 503-495-410

Już 1 maja 2018 roku rozpoczynamy realizację projektu „Równe Szanse”.
Projekt ma na celu pomoc osobom wykluczonym ze społeczeństwa lub zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie do społeczeństwa, w powrocie do normalnego życie.
Wykluczenie społeczne dotyczy grup ludzi lub osób które:
– żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne),
– zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi z masowych i dynamicznych zmian rozwojowych, np. kryzysów, gwałtownego upadku branż czy regionów,
– nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im: normalną pozycję społeczną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy lub założenie rodziny, co dodatkowo utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych.
Osoby wykluczone ze społeczeństwa doświadczają przejawów dyskryminacji, zarówno wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów,
posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwałej choroby albo innych cech indywidualnych.
Projekt realizowany z dotacji PZU.
W ramach projektu uczestnicy skorzystają z darmowych porad prawnych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego. Otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, oraz będą mogli zdobyć doświadczenie uczestnicząc w kursach kasjer sprzedawca oraz operator wózków widłowych z egzaminem UDT. Finał projektu zaplanowano na 17 października 2018 roku.

 

O nas

W listopadzie 2016 roku uchwałą Rady i Zarządu Fundacji, Fundacja Miłość Dla Wszystkich zmieniła nazwę na Światowa Fundacja Praw Człowieka. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym w 2006 roku. Fundacja pracuje głównie w ramach wolontariatu. Kieruje nią dwuosobowy Zarząd oraz trzyosobowa Rada Fundacji.
Głównym celem Fundacji jest promowanie praw człowieka, w tym przede wszystkim praw dzieci, praw ofiar przestępstw, praw niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi również interwencje w przypadku, gdy zawodzi system prawny.
Fundacja skupia osoby pragnące pomagać osobom pokrzywdzonym bronić swoich praw, a zwłaszcza dzieciom, niepełnosprawnym, ofiarom przestępstw. Współpracują z nami specjaliści z dziedziny psychologii, medycyny, prawa, osoby cieszące się szacunkiem w swoim środowisku zawodowym.
Wszelkie informacje na temat osób zasiadających w Zarządzie i Radzie Fundacji oraz sposobie reprezentacji,  znajdziecie w KRS pod nr 0000265246

Działania na rzecz ochrony praw człowieka

Człowiekowi przynależne są pewne prawa, wynikające z jego natury.
czytaj więcej

Cele edukacyjne

Edukacja na temat praw człowieka, w zależności od tego, co jest podstawą naruszenia praw, może spełniać różne funkcje.

czytaj więcej

Cele badawcze i rozwojowe

Celem Fundacji jest sukcesywne zbieranie informacji łamania praw człowieka, jak również przeciwdziałanie temu zjawisku.

Skorzystaj z prawnej pomocy

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej wyślij zapytanie poprzez formularz kontaktowy który znajduje w zakładce kontakt. Informujemy, że nie udzielamy porad prawnych z zakresy prawa spółek handlowych, prawa podatkowego.
Baza wiedzy
Top